Adatvédelmi irányelvek

Jogszabályi háttér

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Kik vagyunk

Kőbányai Csukás István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1101 Budapest, Üllői út 118.
A weboldalunk címe: https://ulloiiskola.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Személyek

Intézményünkkel jogviszonyban álló személyekről készült fényképek, azonosító adatok (név, osztály), fogadóórák, versenyeredmények közzététele iskolánk honlapján előzetes hozzájáruláson alapul. A személyeknek joguk van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Közérdekű adatok

A 2011. évi CXC. törvény, és a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint kötelezően közzé teendő adatoknál a szükséges álnevesítést alkalmazzuk. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége a 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekű adat.

Sütik

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A honlapon, a megjelenő személyes adatokat az intézmény szempontjából releváns ideig őrizzük. Biztonsági okokból az intézményi honlap tárolja a megjelenített oldalak utolsó 10 változatát, melynél régebbieket a honlap az új változtatásokkal automatikusan törli.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, illetve a tiltakozáshoz való jogokat biztosítjuk.

A weboldalon regisztrált fiók esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Kapcsolati adatok

https://ulloiiskola.hu/kapcsolat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Adatkezelési sérelmek esetén az érintett kérelmet nyújthat be, melyet a törvény szerinti legfeljebb huszonöt napon belül elbírálunk és a döntésről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesítjük. Szükség esetén a benyújtó személy személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja. Ismételt és megalapozatlan kérelmek esetén a közvetlenül felmerült költségek megtérítése követelhető az érintettől. Az eljárással kapcsolatban feltételezett jogsértés esetén a felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a 431/2020. (IX.18.) Korm.rendelet szerinti testhőmérséklet méréssel kapcsolatban