Beiskolázás

Beiskolázás

 

Regisztráció: Nyílt nap: 2024. március 6.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ
A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLAVÁLASZTÁSÁNAK IGÉNYFELMÉRÉSÉRŐL

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A beiratkozás előtt a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest X. kerületi és Budapest XVII. kerületi általános iskolákban az iskolaválasztásról igényfelmérést tartunk a leendő első osztályos gyermekek szülei, gondviselői körében.

Ha gyermekük számára a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő kőbányai vagy rákosmenti általános iskolát szeretnének választani, akkor az iskola honlapjáról letölthető formanyomtatványt kitöltve a megjelölt intézményhez – az iskola honlapján megadott módon – elektronikus úton, vagy papír alapon küldhető be. Papír alapon kizárólag az alábbi időpontban lehet benyújtani:

2024. március 6. (szerda) – 2024. március 8. (péntek)
7:30 óra – 17:30 óra

Az igényfelmérő lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon belül külön veendő számításba az iskola emelt szintű/többlet óraszámú vagy az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). Fontos, hogy egyetértve válasszanak gyermekük számára iskolát. Az iskola a gyermeket előjegyzésbe veszi.

Az igényfelmérő formanyomtatvány 2024. február 5-től tölthető le az iskolák honlapjáról. Az igényfelmérő lap kitöltése és benyújtása önkéntesen történik.

Az adatszolgáltatás és -kezelés célhoz kötött, az általános iskolai beiratkozás előkészítését segíti. A személyes adatokat az intézményen belül az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személyek kezelik a beiratkozás lezárásáig.

A 2024/2025. tanév első évfolyamára a jelentkezés az e-Kréta rendszerben online adatfeltöltéssel és ezt követően személyes megjelenéssel történik a beiratkozás időpontjában.

A beiratkozás időpontja: 2024. április 18 – április 19.

A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az igazgató a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését – jogszabályban meghatározott formában – írásban közli a szülővel, gondviselővel. Az iskolába felvett gyermekek osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Az aktuális általános iskolai felvételi körzetlistát, a lakcím szerinti körzetes iskolát az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, valamint az általános iskolák honlapján találják.

dr. Hicz János
tankerületi igazgató

Igényfelmérő lap

 

 


 

Iskolánk bemutatása

 

A beiratkozáshoz szükséges letölthető nyomtatványok

 

Hitoktatás

 

Katolikus hit- és erkölcstan

Katolikus hittan tájékoztató levél
https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan
Magyar Katolikus Egyház

 

Református hit- és erkölcstan

Magyarországi Református Egyház

 

Evangélikus hit- és erkölcstan

Tájékoztató kisfilm (országos)
Magyarországi Evangélikus Egyház

 

Az alábbi hivatkozáson tekinthetik meg iskolánk online bemutatkozóját.

 Virtuális séta az Üllőiben

 

Iskolánk körzethatárait megtekinthetik IDE kattintva.

Nemzetiségi nyilatkozatok

Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák bemutatkozása