Beiratkozáshoz nyomtatványok – Informatika

A beiratkozáshoz szükséges letölthető nyomtatványok az általános tanterv digitális kultúra (informatika) specialitással program választása esetén

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat házirend elfogadása

Nyilatkozat tervezhető órák

Nyilatkozat honlap

Nyilatkozat szakértői vélemény

Nyilatkozat etika, hit-és erkölcstan

Nyilatkozat étkezéssel kapcsolatban

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez