Ismerkedés az Üllői Úti Iskolával

 

Kedves Szülő!

Az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola két fő programot indít a leendő elsősöknek, de ezen túl nagyon sok hagyományt ápol, illetve a tanórákon kívül is biztosít programokat a diákjai számára:

Milyen programokat indítunk a leendő elsősöknek?

A nyelvtudás a mai világban már elengedhetetlen a munkához. Szeretné, hogy a gyermeke folyékonyan beszéljen angolul? Akkor abban az esetben a megoldás:

  1. Magyar – angol tanítási nyelvű program:

A nyelvtanulás nem bemagolandó szavak és nyelvi szabályok halmaza, hanem életforma. Más módszerekkel, eljárásokkal, mint a hagyományos nyelvtanítás esetében. A gyermekek kommunikációközpontú, természetes körülmények között sajátítják el a nyelvet. Mivel a szókincs nagy részét a kiemelt tantárgyak keretében, illetve szituációs helyzetekben tanulják a diákok, ezért az könnyebben, maradandóbban rögzül.
Első osztályban az artikulációs bázis még nem szilárdul meg véglegesen, így az olyan hangok kiejtése is könnyen elsajátítható, amelyek a magyarban nem léteznek. A gyerekek nyitottak a világra, kicsi koruktól azt tapasztalják, hogy információt szerezni nem csak anyanyelvükön lehet. Az angolul tanult három tantárgy mellett, még heti öt órában (egy-két órában anyanyelvi tanárral) a nyelvet játékos tevékenységek keretében is tanulják.

Mit jelent ez a gyakorlatban a gyerekeknek?

– évfolyamonként három tantárgyat angolul tanulnak

– heti öt nyelvi óra van, amelyből egy vagy két órát anyanyelvi tanár tart

– mindennapos testnevelés keretein belül heti úszás óra az alsó tagozaton iskolánk saját tanuszodájában.

– 8. osztályban államilag elismert középfokú angol nyelvvizsga

 

  1. Informatika:

A technológiai környezet folyamatos fejlődésének köszönhetően ma már szinte minden számítógépen működik. Minél korábban elkezdődik a számítógép tudatos használata, annál egyszerűbbé válnak a hétköznapi dolgok. Az informatika programon belül a gyerekek korszerű és használható tudást kapnak. Kibontakozhat a kreativitásuk, alapvető informatikai ismereteket sajátítanak el, fejlődik a síkban és térben való tájékozódási képességük, állandó és azonnali visszacsatolást kapnak.

Mit jelent ez a gyakorlatban a gyerekeknek?

– tanórai keretek között 1-8. osztályig heti 1 informatika óra

– alsó tagozaton plusz 1-1 óra matematikából, magyar nyelv és irodalomból

 

Hogyan válasszak programot a gyermekemnek? Honnan tudom, hogy melyik programra alkalmas?

Erre egyszerű a válaszunk:

– Gyermeke már óvodás korábban bejárhat foglalkozásainkra, ahol tanáraink játékos formában foglalkoznak az érdeklődő gyerekekkel

– Tanáraink Önöknek (szülőknek) is segítenek abban, hogy mely programunk lenne megfelelőbb a gyermeküknek

– Tartunk nyílt napokat is, ahol a gyakorlatban is megnézhetik a szülők a leendő pedagógusok munkáját és mindkét képzési programunk óráit is

 

A foglalkozások kezdetéről, tartalmáról és a nyílt órákról a következő menüre kattintva tud tájékoztatást kapni: Foglalkozások és nyílt napok

 

Mi van abban az esetben, ha időközben kiderül, hogy nem megfelelő programra került a gyermekem?

Semmi probléma, mivel egy osztályon belül a diákok két program csoportjába vannak beosztva, így egyszerűen szülői vagy tanári tanácsra a program változtatható úgy, hogy azonos osztályban marad a gyermek.

 

Milyen hagyományokat ápol az iskola?

A gyermekek életében fontos, hogy megismerkedjenek a szokásokkal és a hagyományokkal nemcsak elméleti szinten, hanem személyes, valós élmények keretében is. Iskolánk számos hagyományt ápol, amelyekről ide kattintva tud bővebben olvasni: Hagyományaink

 

 Milyen tanórán kívüli foglalkozások vannak az iskolában?

Iskolánk fontosnak tartja, hogy a tanulók a tanítási órák mellett olyan foglalkozásokon is részt tudjanak venni, amelyek segítenek a tehetségük kibontakoztatásában, illetve a szabadidő hasznos eltöltésében, az energiáik levezetésében. A tanórán kívüli programokról a következő menüre kattintva talál bővebb információt: Tanórán kívüli programjaink