Iskolánk története

 

Iskolánkról

Iskolánk, a Kőbányai Csukás István Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola gyermekközpontú nevelési elveinknek, az igényes szakmai munkának, a kiváló mérési eredményeknek és továbbtanulási mutatóknak, valamint szakmai programjaink (két tanítási nyelvű program, informatika, drámapedagógia) sikerességének köszönhetően igen népszerű. A tehetségek gondozása, a segítségre szorulók felismerése és támogatása iskolánkban kiemelt feladat.

A gyerekek tanulmányi eredményeire – amit az országos és kerületi kompetenciamérések, versenyeredmények igazolnak – büszkék vagyunk. Ennek mindenkori biztosítéka a pedagógusaink kimagasló szakmai munkája.

Nagy hangsúlyt fektetünk a sokoldalú személyiség- és képességfejlesztésre, a tevékenykedtető tanulásra, a korszerű oktatási tartalmak és módszerek, eszközök alkalmazására annak érdekében, hogy a tanulóink képességeit minél teljesebben kibontakoztassuk.

Az Üllői Úti Általános Iskola az utóbbi majd egy évtizedben számos szerkezeti átalakulást élt meg.

A Kőbányai Önkormányzat racionalizálási programjának eredményeként a 2004/2005-ös tanévtől kezdve a Janikovszky iskola igazgatása alá vonta az Üllői úti iskolát, így az vezetésében, pedagógiai programjában azonosult a székhely intézménnyel. A tagintézményként való működés jelentős változásokat hozott az Üllői úti iskola életében: sikerült megállítani a csökkenő tanulólétszámot, emelni az oktatás színvonalát. A tanulói létszám növekedésének eredményeképpen az iskola 2018. szeptemberétől újra önálló intézményként folytatja nevelő – oktató munkáját.

Egy kis történelem…

Az Üllői Úti Iskola Kőbánya egyik legrégebbi, komoly múlttal és hagyományokkal rendelkező iskolája. 1929-ben épült dr. Sipőcz Jenő polgármestersége alatt, Lavotta Gyula műszaki főtanácsos tervei szerint. Az iskola épülete praktikusan tervezett, masszívan megépített, széles lépcsőházzal, tágas folyosókkal, világos, nagy tantermekkel. 1988-tól az iskola épülete mellett tanuszoda is működik. Az épület a többlépcsős felújítási munkálatoknak köszönhetően az utóbbi években jelentősen megszépült.