Programok, foglalkozások

Intézményünk Komáromi Nóra tanárnő vezetésével részt vett a ,,Code Week” elnevezésű programsorozaton, mely a számítógépes programozás fontosságára és aktualitására hívja fel a figyelmet. 
Iskolánk tanulói a programsorozathoz csatlakozva készítettek egy flashmobot, mely bekerült a Code Week válogatott résztvevői közé. 
A magyarországi összefoglaló videó elérhetősége:
https://www.youtube.com/watch?v=Vf69ExNFNWI

Tanúsítványunk

 

A Diákok a tiszta Kőbányáért program keretén belül nyolcadikos tanulóink cserjéket ültettek intézményünk udvarára. A telepítést technika órán valósították meg, Dobos Istvánné tanárnő útmutatásával.
Az ültetett cserjék a Kőbányai Önkormányzat támogatásával jutottak el iskolánkba.

A Diákok a tiszta Kőbányáért program keretében az intézmény szépítése, megjelenésének rendezettebbé, esztétikusabbá tétele, az iskola diákjainak közösségformálása, esztétikai igényeinek fejlesztése közös érdekünk. Az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola céljai között kiemelt szerepet kapott a kulturált és vonzó udvarkép kialakítása, az intézménybe járó gyermekek összefogásának ösztönzése, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése. Ezen célok elérésére nélkülözhetetlen a szülők támogatása, illetve bevonása. A programon résztvevő 2. a osztály lelkes környezetszépítő munkásságába szeretnénk egy kis bepillantást nyújtani, amelynek eredményeként az iskola egyre inkább megszépül. Valamint szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek a beküldött virágadományokat.

Köszönettel: Nagy Renáta, osztályfőnök

 

Robotika az Üllőiben

Az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2019. május 21-én LEGO MINDSTORMS robotépítési és robotprogramozási előadást szervezett a 3. és a 6. évfolyam számára. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szívesen fogadta az együttműködési felkérést és ebből kifolyólag vállalta is a gyermekekkel történő fejlesztő foglalkozások személyi- és tárgyi feltételeinek biztosítását. A foglalkozások lehetőséget nyújtottak többszintű fejlesztési környezet kialakítására, melynek fő vonalát a csoportmunka, az IKT eszközök (táblagépek, számítógépek, robotok) használata és a szórakoztató-, interaktív- és cselekvésen alapuló tanulás képezték. Kitűzött célunk volt, hogy az osztályteremben ne legyen unatkozó tanuló és a tanár-kollégák esetleges módszertani és egyéb szakmai kérdéseire és választ adjunk.
Köszönjük Dr. Beták Norbert, az AVKF főmunkatársának a foglalkozásokat és Komáromi Nóra tanárnőnek a szervezést és az előkészítést!

http://avkf.hu/index.php/hirek/robotikai-foglalkozasok-az-ulloi-uti-magyar-angol-ket-tanitasi-nyelvu-altalanos-iskolaban/