Hírfolyam

2023-11-15
16:30

2023-12-04
17:00

2023-12-13
16:30

2024-01-10
16:30

2024-01-18
11:00

2024-01-19
08:00

 

 

Kedves Szülő!

Köszöntjük a Kőbányai Csukás István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola honlapján!
Fontosnak tartjuk, hogy közelebb kerüljön az iskolánk életéhez a mindig naprakész és könnyedén megtalálható információkon keresztül, hiszen nincs fontosabb a szülő életében, mint a gyermeke.
Naptár: Az iskolai eseményeket folyamatosan nyomon követheti a FŐ naptár menüben, amelyre rákattintva az esemény részletei is megtalálhatóak és igény esetén a naptárába szinkronizálhatóak.

 

 

Regisztráció: Csukás Csipegető: 2023. december 13.

 

RRF-1.2.1

Értesítem, hogy 2023. november 30-ig elérhető az 5., 6. és 9. évfolyamos diákok szülei/törvényes képviselői számára a regisztrációs lehetőség az RRF-1.2.1 projekt keretében kiosztásra kerülő, oktatási célú, személyes használatú IKT-eszköz igénylésére.

A szülők 2023. november 30-ig tudnak regisztrálni a KRÉTA rendszeren keresztül.

A regisztráció menetéről ezen a linken olvashatnak a szülők. (TESZEK – Szülői felület – KRÉTA TESZEK – KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu))

 

MosolyManók

 

Tehetségműhelyek, szakkörök

 

Csukás Csipegető első foglalkozás

Aquincumi Múzeum

Márton nap

Halloween

Oklevél Gondolovics Lia részére a Fanatic TSE táncversenyén első versenyes kategóriában elért 1. helyezéséért

Csocsóasztal

Flashmob 1956

1956. október 23.

FaceTeam® akrobatikus kosárlabda bemutató

Erzsébetligeti Színház

Kerékpáros és városnéző program

KRESZ oktatás, kerékpáros ügyességi feladatok

Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Pályaorientációs és Honvédelmi Diáksportnap

Síelés

Papírgyűjtés

Mayer Réka a Magyar Úszószövetség Budapest Kupa 2013-as korosztályában 2 aranyéremmel térhetett haza

Diákok a tiszta Kőbányáért!

Planet Fenntarthatósági kiállítás

Iskolai Autómentes Nap

„TornaCsukás” családi és sportnap

Petőfi Irodalmi Múzeum

National English Language Competition Kids A/1 vrseny

Megnyitottuk a 2023-2024. tanévet

Mayer Réka Országos Úszó Bajnokság eredmények

Gulyás Zora, Szemenyei Anna, Váczi Kende, Wu Yiyi angol nyelvi csapat 3. helyezés

 

Tanszerek listája 2023/2024–as tanévre:

Tanszerjegyzék – 1. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 2. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 3.a – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 3.b – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 4. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 5. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 6. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 7. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 8. – 2023-2024

 

Komplex felsőfokú, C1 szintű nyelvvizsgát tettek angol nyelvből
Komplex középfokú, B2 szintű nyelvvizsgát tettek angol nyelvből
7.-es nyelvvizsga eredmények

 

Tisztelt Szülők!

A 2023-2024. tanév első évfolyamára történő beiratkozás dátuma: 2023. április 20-21.

A beiratkozás személyes megjelenéssel történik a gyermek és szülő/törvényes képviselő személyes dokumentumainak bemutatásával.

A várakozások elkerülése érdekében időpontfoglalás a 06/1-263-0956 telefonszámon lehetséges.

Javasoljuk a Kréta felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) az előzetes jelentkezést elvégezni. A gyermek adatainak online beküldésével gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg a beiratkozás napján. Az előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok honlapunkról előzetesen letölthetők (https://ulloiiskola.hu/beiskolazas/beiratkozashoz-nyomtatvanyok/), illetve helyben is kitölthetők.

Dr. Nguyenné Csüllög Erika
igazgató

 

Iskolánk bemutatása

 

TÁJÉKOZTATÓ
a 2023/2024. tanév első évfolyamára beiratkozás módjáról

A tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a beiratkozás napjai:

2023. április 20. (csütörtök) 8:00-18:00 óra között

2023. április 21. (péntek) 8:00-18:00 óra között

A gyermek törvényes képviselőjének megjelenése az iskolában a beiratkozás folyamata során kötelező.

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a KRÉTA beiratkozás szülői felülete (BÁI), amelyen a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekük adatait az adott általános iskolába, amelybe a felvételét kérik. Az előzetes adatszolgáltatással jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés a szülő és az iskola számára egyaránt. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor az alábbi igazolványokat, igazolásokat kell bemutatni, illetve nyilatkozatokat kitölteni és benyújtani:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat;
  • a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;
  • a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;
  • az életvitelszerű ott lakásról szóló nyilatkozatot (lakóhely és tartózkodási hely esetében);
  • a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot;
  • nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára.

 

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az általános iskolák honlapján találják meg.

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8.§-a alapján a 2023/2024. tanév első évfolyamára a beiratkozás időpontja:

2023. április 20. (csütörtök) 8:00-18:00 óra között

2023. április 21. (péntek) 8:00-18:00 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A tankötelessé váló gyermekek jelentkezésének és beiratkozásának módjáról szóló részletes tájékoztató a körzetes intézmények, valamint a Kelet-Pesti Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/keletpest) hamarosan elérhető és megtekinthető.

 

Hitoktatás

 

Katolikus hit- és erkölcstan

Katolikus hittan tájékoztató levél
https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan
Magyar Katolikus Egyház

 
Református hit- és erkölcstan

Magyarországi Református Egyház

 
Evangélikus hit- és erkölcstan

Tájékoztató kisfilm (országos)
Magyarországi Evangélikus Egyház

 

Tájékoztató étkezésváltozásról

 

Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

 

Regionális Delfin Bajnokság

Mayer Réka 3/A osztályos tanulónk júl. 16-tól júl 17-ig részt vett a Magyar Úszó Szövetség Regionális Delfin Bajnokságán (ami Réka korosztályának a záró nagy versenye), amelyen az alábbi eredményeket érte el:
200m hát 3. hely
100m gyors 7. hely
4x50m mix vegyes váltó 3. hely
4x50m leány gyorsváltó 3. hely
200m gyors 6. hely
50m hát 3. hely
4x50m mix gyorsváltó 2. hely
100m hát 2. hely
4x50m leány vegyes váltó 3. hely

Szívből gratulálunk, Rékának a remek teljesítményhez!

Nyelvvizsgát szerzett diákjaink

Tisztelt Szülők, Kollégáink és Diákjaink!
A 2021-2022-es tanév is bővelkedett angolos sikerekben. Nagyon büszkék vagyunk 7.-es és 8.-os tanítványainkra, akik sikeres, államilag elismert, B2 szintű, Euroexam középfokú nyelvvizsgát szereztek angol nyelvből (4 fő hetedikes és 21 fő nyolcadikos diákunk)!
Büszkék vagyunk rátok!
7.d: Kiss Lilien Edit, Mózes Antónia Krisztina, Szabó Márton, Székely Márk Milán,
8.d: Bács Szilárd, Bohács Lili, Dang Tandat (András), Gáspár Árpád Márk, Kovács Petra Dorottya, Laslau Remy Iulian, Mussinger Lili Eszter, Szota Lili Anna,
8.e: Do Tung Lam (Tom), Do Tung Quan (Tomi), Erdem Anna Lale, Juhász Roland, Keil Gréta, Nguyen Nam Khanh (Zoli), Papp Petra Dorka, Takács Norbert, Yildiz Janka Yasmin és Zámbó-Kiss Hanna.
Sikeres szóbeli vizsgát tett:
8.d: György Hanna Virág, Kiss Alma Fruzsina, 8.e: Kinyó-Nagy Jázmin
Ebben a tanévben az általános tantervű tanulóink közül sikeres, Euroexam Junior A2 alapfokú komplex nyelvvizsgát szerzett angol nyelvből 6 fő:
7.d: Barta Alexandra, Csák Mónika, Huang Haocheng (Laci), Kulina Dorina, Nagy Róbert és Ladányi Barnabás (8.d).
A vizsgára felkészítő tanáraik: Lajter Katalin, Philippa Jane Dewar, Tóth Erzsébet és Kardos Ildikó. Köszönjük a kiváló munkát!
Továbbá köszönet illeti azokat a tanárokat is, akik első osztálytól kezdve tanították angolul a diákokat, és munkájukkal hozzájárultak ehhez a nagyszerű eredményhez!

Bentres sztélé országos rajzpályázat 1. hely

A tanév utolsó napjaira is jutott diákjaink és pedagógusaink sikereiből: A Bentres sztélé története digitális történetmesélő országos pályázaton iskolánk tanulói 1. helyzést értek el a saját készítésű videó kisfilmjükkel. A „Ramszeszek” csapat tagjai: Barta Alexandra, Csák Mónika, Deli András, Kacsalába Mihály, 7.d osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Kardos Ildikó.
A videó megtekinthető az alábbi linken: http://ibisz.iif.hu/ozirisz/?attachment_id=4126
Szeretettel gratulálunk a kiváló eredményhez!

Határtalanul!

Útibeszámoló
Kiegészítő feladatok

 

Országos Méh-Ész Logikai Verseny

Péter Barnabás Zolta 2.a osztályos tanuló az Országos Méh-Ész Logikai Verseny 1-2. osztályos korcsoportjában I. helyezést ért el. Felkészítői: Komáromi Nóra és Péter Zoltán. Gratulálunk a kiváló teljesítményhez!

Taekwon-do

Han Ngoc Naraa 7.e
20. Nemzetek Kupája, Hatvan (2022.május 21., szombat)
II. és III. helyezés
Taekwon-do
Gratulálunk a kiváló teljesítményhez!

BankVelem PénzOkos Kupa

Yildiz Hanna Melisa, Yildiz Janka Yasmin és Zámbó-Kiss Hanna a BankVelem PénzOkos Kupa regionális döntőjén (2022.05.13.) a Pitypang Iskolában VII. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Tatai Beáta.

Szertorna versenyen

Bagdány Lilien, iskolánk 5.e osztályos tanulója, a hétvégi szertorna versenyen, a haladó korosztályban a dobogó felső fokára állhatott mind egyéni összetett kategóriában, mind csapatban. Gratulálunk a kiváló teljesítményhez!

Duatlon OB

Április 23-án rendezték a Duatlon Országos Bajnokságot, ahol iskolánk 4 tanulója is versenyzett: Vörös Nóra (1.b), Vörös Adél (4.b), Stock Petra (4.b) és Deli András (7.d). Nóra és Petra csapatban egyaránt harmadikok lettek, újonc 1. és újonc 2. korcsoportban. Andris a gyermek korcsoportban másodikként ért célba (81 fős mezőnyben), csapatban pedig szintén ezüstöt szerzett. És mivel ez a verseny országos Diákolimpia is volt egyben, az egyéni második helyével egy diákolimpiás ezüstérmet is nyert iskolánknak.

Gratulálunk tanulóinknak, büszkék vagyunk rájuk!

Pénzmúzeum

20220504_132009

kép 1 / 19

AFS

2022. május 3-án, kedden 11:00- 14:00-ig a 6., 7., 8. évfolyam kéttannyelvű tagozatos diákjainak angol nyelvű előadást tartott Trisha Maglasang az AFS szervezettől. Az előadás témája: érzékenyítő előadás a kultúrák közötti különbségekről, különböző országokról, kultúrákról, a sztereotípia fogalmáról, az AFS szervezetről, a cserediák programról, lehetőségekről. Trisha közel 170 előadást tartott már, a Fülöp-szigetekről érkezett Magyarországra.

20220503_110615

kép 1 / 4

Nyelvi Nap

20220425_164215

kép 1 / 15

Táncverseny oklevelek

Gratulálunk Papp Petrának a táncversenyen elért eredményeihez!

Téli olimpiai játékok

Ying Annuo 5. d osztályos tanuló kiemelkedő eredményt ért el a Budapesti Kínai Kulturális Központ által meghirdetett „Téli olimpiai játékok” c. országos rajzversenyen. A pályázatra alkotást nyújthatott be bármilyen Magyarországon élő 6-15 éves gyermek, közel 400 alkotás érkezett. A pályázatra olyan alkotásokat vártak, amelyek a téli sportok szépségének bemutatására helyezték a hangsúlyt, téli sportok, olimpiai jelenetek, kínai elemek ábrázolásával mutatják meg a magyarok téli sportok iránti szeretetét, az egészséges életmódra törekvését, az olimpiai szellem támogatását és elismerését, valamint a pekingi téli olimpiával kapcsolatos várakozásaikat. Azt elbírálás a Magyar Képzőművészeti Egyetem képviselőjéből, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének képviselőjéből, kínai kulturális szakemberekből, valamint a Budapesti Kínai Kulturális Központ képviselőiből álló zsűri által, a témához történő kapcsolódás, alkotási színvonal és innovatív kivitelezés figyelembevételével, a méltányosság és igazságosság elve alapján anonim pontozással történt. A legjobb 50 alkotás került díjazásra, melybe beválogatták Ying Annuo munkáját is, aki értékes tárgyjutalmakban részesült és alkotása a Budapesti Kínai Kulturális Központ gyűjteményébe kerül. A pályázatra beérkező pályamunkák közül néhány kiváló alkotás megtekinthető lesz Budapest forgalmasabb részeinek buszain vagy villamosain is, egyfajta mozgó kiállításként.

Gratulálunk a kiemelkedő, szép eredményhez!

Felkészítő tanára: Kardos Ildikó

Táncverseny oklevelek

Gratulálunk Papp Petrának a táncversenyen elért eredményeihez!

Szociális segítő

Tájékoztató
Tájékoztató szülőknek
Adatkezelési tájékoztató
 

 

Táncverseny oklevelek

Gratulálunk Papp Petrának a táncversenyen elért eredményeihez!

 
 

matekÁSZ

 

Iskolánk részt vesz a Digitális Témahét idei programjain.
A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.
A Digitális Témahét keretében született meg iskolánk pedagógusának, Komáromi Nórának pályázata, melybe alább nyerhetnek betekintést.

 

Az alábbi hivatkozáson tekinthetik meg iskolánk online bemutatkozóját.

 Virtuális séta az Üllőiben

 

1848-49-es forradalom és szabadságharc

Iskolánk 5. évfolyamos tanulói készítették idén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről megemlékező műsort, melyet a következő hivatkozáson érhetnek el:
https://www.youtube.com/watch?v=tWIgmrnW9fY
Felkészítő tanárok: Csákné Révész Mónika és Máté Dániel

 

Vernie, a robot az elsősökkel 

Diákjaink a saját kézzel megépített robotjukat keltették életre. Vernie fegyelmezett, hallgat az utasításokra és nagyon ügyesen eljut már egy pontból a másikba, mindezt egy órán keresztül tanították meg neki az 1. osztály tanulói. Vernie karaktere mindenki arcára mosolyt csalt.

Pingpongasztal

Rácz Bertalan és Rácz Botond szülei egy vadonatúj pingpongasztalt, ütőket és labdákat ajándékoztak az Aranyüllő Alapítványnak, melyet az Alapítvány már diákjainknak át is adott.
Tanulóink és pedagógusaink örömmel és lelkesen vették birtokba az új sportszert. 
Iskolánk közössége ezúton szeretne köszönetet mondani Rácz György és Ráczné Kesiár Edit szülőknek a nagy értékű felajánlásért. 
 

 

Magyar Kultúra Napja

Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. 
Az alsó tagozaton klasszikus és modern magyar meséket néztek meg, illetve olvastak tanulóink, amelyeket aztán lerajzoltak. A tanulói munkákból rajzversenyt rendezünk. Délután pedig mesemondó verseny színesítette a napunkat. 
A felső tagozaton interaktív programokon vettek részt tanulóink osztálykeretben, illetve az udvaron közösen szavaltuk végig a Himnuszt. 

 

Útmutató a G Suite for Education rendszerébe való belépéshez

 

Oklevél

 

Akikre büszkék vagyunk! 🙂

 

Programok, foglalkozások

 

Tájékoztatjuk Iskolánk közösségét, hogy Prof. Dr. Bódis József, az oktatásért felelős államtitkár 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig Dr. Nguyenné Csüllög Erikát bízta meg az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetésével.