Hírfolyam

2024-02-14
08:00

2024-03-04
17:00

2024-03-15
00:00

2024-03-20
16:30

 

 

Kedves Szülő!

Köszöntjük a Kőbányai Csukás István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola honlapján!
Fontosnak tartjuk, hogy közelebb kerüljön az iskolánk életéhez a mindig naprakész és könnyedén megtalálható információkon keresztül, hiszen nincs fontosabb a szülő életében, mint a gyermeke.
Naptár: Az iskolai eseményeket folyamatosan nyomon követheti a FŐ naptár menüben, amelyre rákattintva az esemény részletei is megtalálhatóak és igény esetén a naptárába szinkronizálhatóak.

 


Regisztráció: Nyílt nap: 2024. március 6.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ
A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLAVÁLASZTÁSÁNAK IGÉNYFELMÉRÉSÉRŐL

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A beiratkozás előtt a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest X. kerületi és Budapest XVII. kerületi általános iskolákban az iskolaválasztásról igényfelmérést tartunk a leendő első osztályos gyermekek szülei, gondviselői körében.

Ha gyermekük számára a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő kőbányai vagy rákosmenti általános iskolát szeretnének választani, akkor az iskola honlapjáról letölthető formanyomtatványt kitöltve a megjelölt intézményhez – az iskola honlapján megadott módon – elektronikus úton, vagy papír alapon küldhető be. Papír alapon kizárólag az alábbi időpontban lehet benyújtani:

2024. március 6. (szerda) – 2024. március 8. (péntek)
7:30 óra – 17:30 óra

Az igényfelmérő lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon belül külön veendő számításba az iskola emelt szintű/többlet óraszámú vagy az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). Fontos, hogy egyetértve válasszanak gyermekük számára iskolát. Az iskola a gyermeket előjegyzésbe veszi.

Az igényfelmérő formanyomtatvány 2024. február 5-től tölthető le az iskolák honlapjáról. Az igényfelmérő lap kitöltése és benyújtása önkéntesen történik.

Az adatszolgáltatás és -kezelés célhoz kötött, az általános iskolai beiratkozás előkészítését segíti. A személyes adatokat az intézményen belül az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személyek kezelik a beiratkozás lezárásáig.

A 2024/2025. tanév első évfolyamára a jelentkezés az e-Kréta rendszerben online adatfeltöltéssel és ezt követően személyes megjelenéssel történik a beiratkozás időpontjában.

A beiratkozás időpontja: 2024. április 18 – április 19.

A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az igazgató a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését – jogszabályban meghatározott formában – írásban közli a szülővel, gondviselővel. Az iskolába felvett gyermekek osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Az aktuális általános iskolai felvételi körzetlistát, a lakcím szerinti körzetes iskolát az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, valamint az általános iskolák honlapján találják.

dr. Hicz János
tankerületi igazgató

Igényfelmérő lap

 

 

Tanszerek listája 2023/2024–as tanévre:

Tanszerjegyzék – 1. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 2. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 3.a – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 3.b – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 4. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 5. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 6. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 7. – 2023-2024
Tanszerjegyzék – 8. – 2023-2024

 

Hitoktatás

 

Katolikus hit- és erkölcstan

Katolikus hittan tájékoztató levél
https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan
Magyar Katolikus Egyház

 
Református hit- és erkölcstan

Magyarországi Református Egyház

 
Evangélikus hit- és erkölcstan

Tájékoztató kisfilm (országos)
Magyarországi Evangélikus Egyház

 

Tájékoztató étkezésváltozásról

 

Határtalanul!

Útibeszámoló
Kiegészítő feladatok

 

 

Útmutató a G Suite for Education rendszerébe való belépéshez

 

Oklevél

Akikre büszkék vagyunk! 🙂

 

Programok, foglalkozások